Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

Telefon +420 775 935 441 E-mail info@sh-intex.com

Hrubá stavba

Pro stavebníky, kteří chtějí stavět svépomocí nabízíme zhotovení hrubé stavby domu podle jejich projektu. Stavbu našich projektů jako stavbu svépomocí nenabízíme.

Co je hrubá stavba

Hlavní stavební výroba obnáší vyhotovení základů a všech přiléhajících nosných konstrukcí, jak vodorovných, tak svislých a také příček. Součástí je také stavba krovu s laťováním a zastřešení krytinou. V současnosti se již běžně do hlavní výroby zahrnuje zbudování spodní stavby (výkopové práce, základová deska, popř. sklepní prostory, včetně obvodového zdiva) a výplně otvorů.

Základem přidružené stavební výroby je úprava vnějších i vnitřních povrchů a řemesla (kamenictví, tesařství, elektroinstalace, instalatérské práce, izolatérské práce), která patří k dokončení stavby (konečné úpravy stěn, podlah, podhledů apod.).

Hrubá stavba je postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje všechny níže uvedené části.

Části hrubé stavby

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára a základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí

Vymrznutí hrubé stavby domu

Z dob minulých se dochoval přežitek vymrznutí hrubé stavby. Tento počin se prováděl zejména v dřívějších letech, kdy se stavělo z tradičních pálených materiálů. V současné době chceme bydlet rychle, a tak se stavba zhotovuje v řádu měsíců, čemuž odpovídají i dnešní technologie ve stavebnictví.

Ovšem nechat stavbu projít mrazem se stále doporučuje, poněvadž nosné zdivo může vyzrát, dodatečně se dotvarovat a tím můžeme předejít vzniku možných trhlin.

Stavba se před zimou vybaví střešní krytinou, aby do stavby nezatékalo, výplněmi dveřních a okenníchotvorů a poté se sama temperuje, při čemž se dá během zimy provést kompletace interiéru.

Smluvní podmínky

Před podpisem smlouvy o dílo na zhotovení hrubé stavby přesně specifikujeme společně s klientem části díla, které si přeje zhotovit a na tyto práce je vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Zavoláme vám

Zaujaly vás naše služby? Napište nám na sebe kontakt s krátkým dotazem, my Vám zavoláme.

Kontaktní údaje
Vaše zpráva
Individuální projekty
Kontaktní údaje

Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

Copyright © 2009-2018 SH-INTEX s.r.o.

tvorba www stránek, seo www.vip-net.cz