Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Modern dm M10

Modern dm M10

Cena realizace: cenu pipravujeme
Cena projektu: cenu pipravujeme
Uitn plocha: 90 m2

Pipravujeme dv zkladn cenov varianty u vech dom a to energeticky sporn dm (80-50 kWh/m2/rok) a nzkoenergetick dm (50-19 kWh/m2/rok) u nkterch dom budeme pipravovat i pasivn varianty (19-5 kWh/m2/rok). Ceny u dom jsou orientan.

Identifikan daje
Popis domu
Fotogalerie
Dotazy

Technick data

Dispozice 4+kk
Poet osob 3-4 osoby
Obytn plocha 119,8 m2
Uitn plocha 90 m2
Plocha terasy 29,8 m2
Zastavn plocha 115,5 m2
Obestavn prostor 350 m3
Vka stechy 3,5 m
Sklon stechy 3
Vytpn Elektina/plyn/tepeln erpadlo
Vtrn pirozen
Mrn poteba tepla na vytpn 50 kWh/m2 x rok
Tda energetick nronosti B-C
Minimln ka pozemku 15
Minimln nklady na vytpn
Elektina 16 200 K/rok
Plyn 11 500 K/rok
Tepeln erpadlo vzduch/vzduch 7 200 K/rok

Konstrukce

Zkladov pasy prost beton B12,5
Nadzkladov stny betonov tvarovky B12,5
Zkladov deska beton se st C16/20
Hydroizolace dle radon. indexu  
Zateplen podlah EPS 100Z 140 mm
Zateplen zklad XPS 70 mm
Obvodov stny KMBeta Sendwix s EPS GreyWall 160 mm
Zateplen podhledu XPS 160 mm
Stecha krov  
Krytina Fatrafol  
Podlahy keramick dlaba/lamintov lamely  
Okna Izolan trojskla max Uw=0,90W/m2 x 2