Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Dílčí stavební práce

Jednotlivě nabízíme provádění veškerých dílčích stavebních prací. Mezi dílčí stavební práce patří všechny práce, které jsou běžně prováděny na stavbě. Většinou se realizuje několik dílčích prací najednou a tvoří tak ucelenou dodávku. Je možné dodat i jednotlivé stavební práce samostatně.

Z ucelených dodávek dílčích stavebních prací vybíráme

Kompletní rekonstrukce starších objektů

Kompletní rekonstrukce starších objektů provádíme jako ucelenou dodávku s možností vypracování projektu zahrnujícího stávající stav a nově navržený stav. Tento projekt je možno použít pro stavební řízení. Rekonstrukce starších objektu zahrnuje kompletní soubor stavebních prací, ale především bourací práce – vybourání nových otvorů, otlučení vnitřních a vnějších omítek, osekání obkladů a dlažeb, vybourání podlah, vybrání násypu pod podlahami (pokud není objekt podsklepen), demontáž stropů (pokud jsou dřevěné), vybourání výplní otvorů, demontáž střešní konstrukce a krytiny. Nové konstrukce – vybetonování podlah, izolace proti vodě, tepelná izolace podlah, cementové potěry (anhydrit), stropní konstrukce, vyzdívky příček, věnce, vnitřní hrubé omítky, štukové omítky, schody, sádrokartony, zateplení fasády, střešní konstrukce, střešní krytina, klempířské prvky, výplně otvorů, obklady, dlažby, podlahy, vnitřní dveře, instalace (elektrika, vodovod, kanalizace, vytápění) atd..

Částečné rekonstrukce starších objektů

Částečné rekonstrukce starších objektů většinou zásadně nezasahují do hlavních konstrukcí stávající stavby a jedná se spíše o estetické úpravy, nové omítky, úprava dispozic, výměna výplní otvorů, zateplení obálky, zateplení půdy a podlahy v nejnižším vytápěné patře, nové obklady a dlažby, vnitřní podlahy, sádrokartony a další drobné úpravy.

Rekonstrukce bytových jader

Rekonstrukce bytových jader zahrnující vybourání umakartového jádra, vyzdění nových příček, nové instalace (voda, elektro, plyn), obklady, dlažby, dodávka a montáž zařizovacích předmětů, sádrokartony, likvidace odpadů.

Založení stavby

Založení stavby (spodní stavba), kde provádíme zemní a výkopové práce, betonáž pasů, vyzdívka a betonáž základových zdí z bednících tvárnic, podsypy základových desek ze štěrkopísku (nebo betonového reciklátu), bednění základové desky, výztuž ocelovou sítí, betonáž základové desky. V souvislosti se základy provádíme ležatou kanalizaci a přípojky na IS.

Vyzdívky

Vyzdívky nosných stěn a příček, montáž překladů.

Montáž vodorovných konstrukcí

Montáž vodorovných konstrukcí (stropů) jak monolitických, tak skládaných. U monolitických stropů provádíme spodní bednění, vázání ocelových výztuží, betonáž včetně schodiště a věnců. U skládaných stropů provádíme, uložení nosníků a vložek dle kledečského plánu, podstojkování, výztuž ocelovými pruty a sítí, betonáž včetně schodiště a věnců. Také provádíme montáž panelových stropů jak z betonových panelů, tak z panelů Heluz nebo Porotherm dle kladečského plánu včetně betonáže.

Výměna výplní otvoru

Výměna výplní otvoru (oken) včetně demontáže a zednického zapravení špalet případně dozdění a úprava otvorů, likvidace odpadů a starých výplní.

Zastřešení

Zastřešení ať už na novostavbě nebo jako rekonstrukce starších střech. U novostaveb provádíme montáž krovů dle projektu, laťování, montáž fólií, montáž střešní krytiny, klempířské práce. U rekonstrukcí provádíme opravy částí střechy, případně kompletní demontáž střechy a nové zastřešení.

Půdní vestavba

Půdní vestavba tato rekonstrukce bývá složitější a v mnoha případech je nutná i rekonstrukce celé střechy a stropů. Většinou se tedy provádí kompletní rekonstrukce domu.

Jednotlivé práce:

 • obklady dlažby
 • tesařské práce
 • pokryvačské práce
 • zednické práce
 • izolatérské práce
 • dodávka a montáž výplně otvorů
 • klempířské práce
 • zemní práce
 • montáž sádrokartonů
 • elektroinstalace
 • instalace vzduchotechniky
 • instalatérské práce
 • malířské a natěračské práce

Kontaktní údaje

S.H.INTEX s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

T: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com