Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Hrubé stavby

Pro stavebníky, kteří chtějí stavět svépomocí nabízíme zhotovení hrubé stavby domu podle jejich projektu.
Stavbu našich projektů jako stavbu svépomocí nenabízíme.

Co obnáší hrubá stavba?

Dalo by se říci, že pojem hrubá stavba má v dnešní době více podob. Specifikace významu hrubé stavby vznikla v na konci 80. let 20. století. Základem bylo rozdělování stavebního procesu na hlavní stavební výrobu a na práce přidružené stavební výroby.

Hlavní stavební výroba obnáší vyhotovení základů a všech přiléhajících nosných konstrukcí, jak vodorovných, tak svislých a také příček. Součástí je také stavba krovu s laťováním a zastřešení krytinou. V současnosti se již běžně do hlavní výroby zahrnuje zbudování spodní stavby (výkopové práce, základová deska, popř. sklepní prostory, včetně obvodového zdiva) a výplně otvorů.

Základem přidružené stavební výroby je úprava vnějších i vnitřních povrchů a řemesla (kamenictví, tesařství, elektroinstalace, instalatérské práce, izolatérské práce), která patří k dokončení stavby (konečné úpravy stěn, podlah, podhledů apod.).

Dá se říci, že hrubá stavba je postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje všechny níže uvedené části.

Části hrubé stavby

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára + základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí

Vymrznutí hrubé stavby domu

Z dob minulých se dochoval přežitek vymrznutí hrubé stavby. Tento počin se prováděl zejména v dřívějších letech, kdy se stavělo z tradičních pálených materiálů. V současné době chceme bydlet rychle, a tak se stavba zhotovuje v řádu měsíců, čemuž odpovídají i dnešní technologie ve stavebnictví.

Ovšem nechat stavbu projít mrazem se stále doporučuje, poněvadž nosné zdivo může vyzrát a dodatečně se dotvarovat (brání vzniku možných trhlin).

Stavba se před zimou vybaví střešní krytinou (aby nezatékalo), výplněmi otvorů (dveřních, okenních) a poté se sama temperuje (zahřívá), při čemž se dá během zimy provést kompletace interiéru.

Smluvní podmínky

Před podpisem smlouvy o dílo na zhotovení hrubé stavby přesně specifikujeme společně s klientem části díla, které si přeje zhotovit a na tyto práce je vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Naše standardní smlouva o dílo je k nahlédnutí zde.

Kontaktní údaje

S.H.INTEX s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

T: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com