Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Projekce

Provádíme kompletní projektovou činnost.

Projektová činnost

 • vypracování architektonických studií
 • vypracování investičních záměrů
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

Zaměřování staveb

 • zaměřování stávajících staveb
 • pasportizace objektů
 • zpracování stavebně technických průzkumů

Stavební fyzika

 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 • vypracování energetického štítku obálky budovy
 • tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
 • zpracování tepelných ztrát objektu
 • zpracování výpočtu měrné tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění budov
 • výpočet tepelné stability místností v zimním a v letním období
 • hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období
 • hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou

Kontaktní údaje

S.H.INTEX s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

T: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com